Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 313317
Title Ecologische risico's van bodemverontreinigingen in toemaakdek in de gemeente De Ronde Venen
Author(s) Bosveld, A.T.C.; Klok, T.C.; Bodt, J.M.; Rutgers, M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 151) - 92
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) sorex araneus - limosa limosa - lumbricus - vuilnis - bodemverontreiniging - zware metalen - lood - polycyclische koolwaterstoffen - aromatische koolwaterstoffen - bodemfauna - milieueffect - aardwormen - vogels - zoogdieren - nederland - ecotoxicologie - bioaccumulatie - utrecht - veenweiden - refuse - soil pollution - heavy metals - lead - polycyclic hydrocarbons - aromatic hydrocarbons - soil fauna - environmental impact - earthworms - birds - mammals - netherlands - ecotoxicology - bioaccumulation - peat grasslands
Categories Environmental Toxicology, Ecotoxicology / Soil Pollution
Abstract De gemeente De Ronde Venen ligt in het gebied de Venen in het Groene Hart. De veengronden in dit gebied zijn vanaf de achttiende eeuw regelmatig opgehoogd met stadsafval om hun draagkracht en vruchtbaarheid te verbeteren. De opgebrachte laag wordt toemaakdek genoemd. In dit toemaakdek komen hoge concentraties zware metalen en PAK voor. Om de ecologische risico's van deze verontreinigingen in kaart te brengen is onderzoek gedaan naar de concentraties van de afzonderlijke verontreinigingen en de effecten die deze verontreinigingen hebben op bodemorganismen en daarvan voor hun voedsel afhankelijke vogels en zoogdieren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.