Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 313390
Title Het langzame net versnellen; aandachtspunten voor de realisatie van het 'langzame netwerk'
Author(s) Beunen, R.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 77) - 36
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2000
Keyword(s) voetpaden - rijwielpaden - infrastructuur - ruimtelijke ordening - kwaliteit - transport - levensomstandigheden - plaatselijke planning - nederland - footpaths - cycleways - infrastructure - physical planning - quality - living conditions - local planning - netherlands
Categories Physical Planning (General)
Abstract Dit rapport bevat aanbevelingen voor de vormgeving, inrichting en het beheer van het netwerk van verbindingen voor het langzame verkeer (voet- en fietspaden) op lokale schaal. Extra aandacht daarvoor levert een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de dagelijkse leefomgeving. Overheden kunnen veel leren van het onderling uitwisselen van ervaringen met concrete projecten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.