Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 313666
Title Schotse Hooglanders in de Broekpolder?; analyse van de veterinair-toxicologische risico's van de verontreinigde bodem voor grote grazers
Author(s) Ma, W.C.; Bosveld, A.T.C.; Brink, D.B. van den
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 260) - 63
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2001
Keyword(s) grote grazers - begrazing - rundvee - bodemverontreiniging - zware metalen - bagger - natuurontwikkeling - ecotoxicologie - zuid-holland - large herbivores - grazing - cattle - soil pollution - heavy metals - dredgings - nature development - ecotoxicology - ecological engineering
Categories Soil Pollution / Environmental Toxicology, Ecotoxicology / Cattle
Abstract De Broekpolder bij Vlaardingen is in de jaren zestig en zeventig opgespoten met zwaar verontreinigd Rotterdams havenslib. Vooral zware metalen en cyclodieeninsecticiden (drins) komen in hoge concentraties voor. Dit kan een belemmering vormen voor plannen om een gedeelte van de Broekpolder te bestemmen voor natuur- en landschapsontwikkeling door het uitzetten van grote grazers, zoals Schotse Hooglanders. In dit rapport wordt nagegaan of extensieve begrazing in de Broekpolder tot gezondheidsrisico's voor de dieren kan leiden. Bij de risicoberekeningen wordt de inname van gronddeeltjes, vegetatie en oppervlaktewater en de daarin aanwezige verontreiniging in beschouwing genomen. Geconcludeerd wordt dat extensieve begrazing in de door de gemeente Vlaardingen daarvoor aangewezen delen van de Broekpolder wel toelaatbaar is, mits uitgegaan wordt van een gespreid begrazingsbeheer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.