Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316521
Title Interacties tussen zware metalen en bodemecosystemen: een overzicht van experimenteel werk; een weergave van 10 jaar bodemecotoxicologisch onderzoek bij IB-AB-Alterra-DLO
Author(s) Bouwman, L.A.; Bloem, J.; Römkens, P.F.A.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 454) - 58
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) bodemtypen (ecologisch) - bodem - bodemverontreiniging - zware metalen - ecosystemen - micro-organismen - onderzoek - experimenten - geschiedenis - ecotoxicologie - bodemecologie - milieu - soil types (ecological) - soil - soil pollution - heavy metals - ecosystems - microorganisms - research - experiments - history - ecotoxicology
Categories Soil Pollution / Environmental Toxicology, Ecotoxicology
Abstract Zware metalen in de bodem kunnen het functioneren van bodem (micro)organismen op meerdere wijzen negatief beïnvloeden. Om zinvolle normen voor bodems af te leiden gericht op de bescherming van bodemecosystemen is het daarom noodzakelijk inzicht te hebben in deze beïnvloeding. De invloed van metalen kan daarbij direct zijn waarbij toxische effecten optreden voor bepaalde groepen. Daarnaast kan deze ook indirect zijn waarbij metalen bijvoorbeeld de gewasgroei beperken hetgeen weer het voedselaanbod aan organismen vermindert. In dit rapport wordt een samenvatting gegeven van systeemgericht ecotoxioclogisch onderzoek dat in de loop der jaren op IB-DLO, AB-DLO en ALTERRA is verricht en dat zich richt op het ontrafelen van een of meerdere van de genoemde effecten. Er zal een overzicht gegeven worden van de belangrijkste aangetoonde mechanismen volgens welke metalen in de bodem een invloed hebben op het functioneren van bodemecosystemen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.