Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316540
Title Kan de efficiëntie van bodemkarteringen op schaal 1: 10 000 worden vergroot met het Actuele Hoogtebestand Nederland?
Author(s) Brus, D.J.; Kiestra, E.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 498) - 54
Department(s) Bodem en Landgebruik
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) bodemkarteringen - bodem - karteren - hoogte - nederland - cartografie - landevaluatie - kaarten - bodemgeschiktheid - bodemkartering - geostatistiek - Groningen - Overijssel - Appingedam - Delfzijl - Losser - soil surveys - soil - surveying - height - netherlands - mapping - land evaluation - maps
Categories Geodesy (General) / Soil Classification
Abstract In twee studiegebieden is onderzocht of de efficiëntie van een bodemkartering op een schaal van 1 : 10 000 kan worden vergroot door tijdens de opname in het veld gebruik te maken van het Actuele Hoogtebestand Nederland (AHN). Bepaald is bij welke boringsdichtheid een opname met AHN resulteert in een bodemkaart van ongeveer dezelfde kwaliteit als die van een opname zonder AHN. Van beide gebieden zijn vier bodemkaarten gemaakt, één zonder AHN en drie met AHN. De boringsdichtheid van de drie opnames metAHN bedroeg respectievelijk 1 per 5 ha, 1 per 3 ha, en 1 per 1 ha. Deze laatste dichtheid komt ongeveer overeen met die van de opname zonder AHN. In de onderzochte gebieden kon bij een opname met AHN de boringsdichtheid gereduceerd worden tot 1 per 3 ha zonder dat de gemiddelde fout en gemiddelde gekwadrateerde fout van de met de bodemkaart en representatieve profielen geschatte waarde van een groot aantal bodemkenmerken en beoordelingsfactoren op punten groter werd. Dit betekent een kostenbesparing vanongeveer 50% op het veldwerk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.