Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316542
Title Referenties Landelijk Meetnet Flora
Author(s) Smits, N.A.C.; Schaminée, J.H.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 547) - 136
Department(s) Ecologie en Milieu
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) flora - vegetatie - monitoring - referentienormen - geschiedenis - taxatie - kwaliteit - nederland - historische ecologie - plantensociologie - vegetation - reference standards - history - valuation - quality - netherlands
Categories Vegetation Research
Abstract In het huidige project zijn historische referenties uitgewerkt voor de strata van het Landelijk Meetnet Flora, gebaseerd op de vegetatiesamenstelling uit het verleden. Een dergelijke referentie was tot nu niet beschikbaar. De belangrijkste bron van vegetatieopnamen werd gevormd door de Landelijke Vegetatiedatabank, waarvan uit de periode 1930-1960 bijna 15 000 vegetatieopnamen beschikbaar zijn. De referentie bevat naast een kwalitatieve component (de vegetatiesamenstelling) een kwantitatief deel (de oppervlakte). Kwantitatieve gegevens zijn tot nu toe gebaseerd op schattingen uit de literatuur en op informatie uit oude archieven. Deze benadering wordt binnen het referentieonderzoek kortweg aangeduid als de grove methode. Het ligt in de bedoeling om in de nabije toekomst een meer nauwkeurige methode beschikbaar te krijgen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.