Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316684
Title OPTIMIX; vaststellen van optimale mix van maatregelen voor realisatie van waterkwaliteitsnormen in proefgebieden; een modelstudie; deel 1: bodem
Author(s) Wolters, R.T.; Hendriks, R.F.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 409) - 91
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) bodemchemie - voedingsstoffen - uitspoelen - nitraten - fosfaten - veengebieden - modellen - waterkwaliteit - kwaliteitsnormen - utrecht - zuid-holland - milieu - simulatiemodel - waterbeheer - Lopikerwaard - Krimpenerwaard - soil chemistry - nutrients - leaching - nitrates - phosphates - peatlands - water quality - quality standards - models
Categories Soil Chemistry
Abstract Met simulatiemodellen is de effectiviteit van beheersmaatregelen op de diffuse nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater vanuit/vanaf de bodem in twee veenweidegebieden (Bergambacht en Rozendaal) onderzocht. De studie is onderdeel van een modelonderzoek naar de effectiviteit van beheersmaatregelen op de oppervlaktewaterkwaliteit (nutriënten en ecologie). Maatregelen betreffen bemesting, baggeren en peilbeheer. Op basis van varianten van maatregelen zijn scenario's doorgerekend. Baggermaatregelen hebben weinig effect op de uit/afspoeling van nutriënten. Vermindering van de bemesting heeft een duidelijk verlagend effect. Het meest effectief is het stoppen met bemesten in combinatie met peilverhoging. Maar ook dan blijven de concentraties van nutriënten in het uit/afspoelende water hoger dan de MTR-waarden voor oppervlaktewaterkwaliteit.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.