Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316752
Title Bruikbaarheid van mieren voor de monitoring van natuurgebieden
Author(s) Mabelis, A.A.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 571) - 97
Department(s) Ecologie en Ruimte
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) formicidae - natuurbescherming - monitoring - natuurreservaten - biologische indicatoren - bedrijfsvoering - ecologie - nederland - biodiversiteit - entomologie - fauna - mieren - natuurbeheer - nature conservation - nature reserves - biological indicators - management - ecology - netherlands
Categories Nature Conservation
Abstract Doel van het rapport is om de beschikbare ecologische kennis van mieren toepasbaar te maken voor het natuurbeleid: het monitoren van kwaliteitsveranderingen in natuurgebieden en en het volgen van effecten van beheermaatregelen op de overlevingskans van mieren. Van de Nederlandse mieren is vermeld in welk natuurdoeltype ze voorkomen, in hoeverre ze zeldzaam zijn, of hun aantalsverloop een trend vertoont, en of ze gevoelig op bepaalde milieuveranderingen reageren. Tevens is aangegeven welke soorten zich (tijdelijk) als parasiet gedragen en welke soorten andere ongewervelden als gast in het nest opnemen of tolereren. Van enkele soorten, die voor monitoring geschikt worden geacht, is een ecologisch profiel opgesteld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.