Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316762
Title Onderzoek naar de oorzaken van schade aan boombeplantingen in de omgeving van Westerbroek; verslag van een onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de dienst Ruimte en Milieu van de provincie Groningen
Author(s) Kopinga, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 570) - 35
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) luchtverontreiniging - nadelige gevolgen - vegetatie - kennis - openbaar groen - groningen - boomaantasting - milieuschade - air pollution - adverse effects - vegetation - knowledge - public green areas
Categories Landscape Architecture (General) / Environmental Pollution
Abstract Alhoewel schade door luchtverontreinigingscomponenten in stedelijke en landschappelijke groenvoorzieningen in Nederland doorgaans weinig, of althans in weinig opvallende mate, voorkomt, kunnen er zich incidenteel en plaatselijk situaties voordoen waarbij een zichtbare vermindering van de conditie van bomen kan worden toegeschreven aan de invloed van rookgassen van industrieën. Om diverse redenen kan het nodig zijn om dit met voldoende mate van zekerheid vast te stellen. Dit onderzoek beschrijft een praktijkvoorbeeld van een strategie die daarbij is gevolgd bij een geval dat zich heeft afgespeeld in de provincie Groningen. Hierbij bleek dat schade aan boombeplantingen in de buurt van een glasvezelfabriek hoofdzakelijk kon worden toegeschreven aan de uitstoot van fluorbevattende verbindingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.