Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316788
Title Nutriënten in stromende wateren; een verkenning van ecologisch relevante hydrologische en hydraulische modelkenmerken
Author(s) Verdonschot, P.F.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 516a) - 80
Department(s) Ecologie en Milieu
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) hydrologie - waterlopen - ecologie - modellen - voedingsstoffen - hydraulica - simulatiemodellen - oppervlakkige afvoer - rivierafvoer - waterbeheer - milieu - nutriënten - oppervlaktewater - hydrology - streams - ecology - models - nutrients - hydraulics - simulation models - runoff - stream flow - water management
Categories Hydrology
Abstract Het doel van deze studie was het zoeken naar ecologisch relevante modelkenmerken in een beperkt aantal beschikbare en goed beschreven hydrologische en hydraulische modellen die gebruikt kunnen worden als bouwstenen van een nieuw te ontwikkelen nutriëntenmodel voor stromende wateren. De algemene conclusie is dat alle onderzochte modellen en rekenpakketten min of meer een eigen keuze van relevante processen bevatten. Dit kan ingegeven zijn door de voorkeur van de bouwer, het doel van het model of de beschikbare informatie. Voor een advies over relevante processen in een nieuw te bouwen model geeft dit onderzoek weinig houvast. De bestaande modellen zijn niet gebouwd voor ecologische doelen en voldoen niet aan de eisen die nodig zijn bij toepassing voor een ecologische normering. Een raamwerk voor een nieuw te ontwikkelen laaglandbekenmodel wordt voorgesteld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.