Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 316789
Title Nutriënten in stromende wateren; overzicht van normen
Author(s) Verdonschot, P.F.M.; Nijboer, R.C.; Higler, L.W.G.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 516b) - 60
Department(s) Ecologie en Milieu
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) voedingsstoffen - open water - rivierafvoer - waterstroming - waterverontreiniging - kwaliteitsnormen - binnenwateren - beken - milieu - normstelling - nutriënten - oppervlaktewater - nutrients - stream flow - water flow - water pollution - quality standards - inland waters
Categories Water Quality / Water Pollution
Abstract Dit rapport geeft een overzicht van normen voor beken. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project Typegerichte normstelling en stroomgebiedbenadering. Allereerst zijn bestaande normen voor nutriënten in stromende wateren bijeengebracht. Vervolgens zijn meetwaarden van nutriënten in de meer natuurlijke beken en de referentietoestanden van beken in binnen- en buitenland verzameld. Bestaande normen en meetwaarden zijn vervolgens op rekenkundige wijze bewerkt. Uit dit resultaat zijn voorstellen afgeleid voor de normstelling van nutriënten in beken en beektypen. Er worden aanbevelingen gedaan ter verbetering van het proces van normstelling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.