Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 317663
Title De toekomst van de zeehond hangt af van ons handelen
Author(s) Reijnders, P.J.H.; Jansen, B.
Source Zoogdier 13 (2002)3. - ISSN 0925-1006 - p. 16 - 19.
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Article in journal aimed at the general public
Publication year 2002
Keyword(s) phoca vitulina - zeehonden - zeehondenziektevirus - morbillivirus - dierziekten - virusziekten - populaties - populatie-ecologie - populatiedynamica - populatiedichtheid - mortaliteit - natuurlijke selectie - epidemieën - natuurbescherming - wildbescherming - dierverzorging - dierenbescherming - wadden - waddenzee - diergezondheid - ecologie - fauna - populatiebiologie - zeezoogdieren - seals - phocine distemper virus - animal diseases - viral diseases - populations - population ecology - population dynamics - population density - mortality - natural selection - epidemics - nature conservation - wildlife conservation - care of animals - animal protection - tidal flats - wadden sea
Categories Nature Conservation / Population Ecology
Abstract Omdat de zeehondenpopulatie in de Waddenzee opnieuw bedreigd wordt door het zeehondenvirus stelt zich de vraag of menselijk ingrijpen in de vorm van grootschalige opvang van zieke dieren gewenst is. Daarbij spelen diverse overwegingen en randvoorwaarden een rol: nationale en internationale wetgeving m.b.t. natuurbescherming en natuurbeheer, zorgplicht voortvloeiend uit de Welzijnswet, en ecologische aspecten. Omdat het behoud van de populatie als geheel voorop staat en er ecologische risico's verbonden zijn aan opvang en weer vrijlaten van individuele dieren, moet de opvang tot een maatschappelijk aanvaardbaar minimum beperkt blijven
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.