Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 317679
Title Faunabeheerplan nationaal park Sallandse Heuvelrug i.o
Author(s) Groot Bruinderink, G.W.T.A.; Brandjes, G.J.; Eekelen, R. van; Niewold, F.J.J.; Den, P.G.A. ten; Waardenburg, H.W.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 502) - 118
Department(s) Ecologie en Milieu
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) cervus elaphus - tetrao tetrix - fauna - nationale parken - wildbeheer - ecologie - overijssel - salland - edelhert - faunabeheer - korhoen - natuurbeheer - zoogdieren - national parks - wildlife management - ecology
Categories Nature Conservation
Abstract Voor het beheer- en inrichtingsplan van het nationaal park de Sallandse Heuvelrug i.o. is een faunabeheerplan geschreven. Het plan gaat in op de natuurdoeltypen in het plangebied en beschrijft de ecologie en het gewenste beheer van een groot aantal doelsoorten. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de laatste populatie korhoenders van ons land, die zich bevindt in het plangebied. Tevens wordt stilgestaan bij de wenselijkheid en haalbaarheid van de herintroductie van edelherten in het gebied en worden aanbevelingen gedaan over de uitoefening van de jacht.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.