Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 317697
Title Haalbaarheidsstudie "over de bewoonde brug" oostflank Venlo; oplossingen voor de robuuste verweving van infrastructuur en ecologische structuren
Author(s) Groot, R.; Mansfeld, M.J.M. van; Volkerts, A.; Vreke, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 591) - 111
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) ruimtelijke ordening - infrastructuur - ecologie - wegen - bruggen - integratie - structuur - wildpassages - noord-limburg - ecoduct - ecologische hoofdstructuur - landschapsarchitectuur - landschapsecologie - multifunctioneel ruimtegebruik - Limburg - Venlo - Duitsland - physical planning - infrastructure - ecology - roads - bridges - integration - structure - wildlife passages
Categories Physical Planning (General) / Regional Plans
Abstract Haalbaarheidsstudie ecoduct faunapassage. In de robuuste ecologische hoofdstructuur aan de oostflank van Venlo vormt de aanwezige en de toekomstige infrastructuur een knelpunt. Vanuit een offensieve benadering zijn deze ‘grijsgroene kruispunten’ echter geen knelpunt maar een kans. Met slimme meervoudige oplossingen kan meerwaarde bereikt worden voor zowel infrastructuur, natuur en andere belangrijke functies. Een ontwerpatelier heeft zes verschillende oplossingen opgeleverd, met als inzet: het realiseren van een robuuste ecologische verbinding, het verbeteren van de bereikbaarheid en het geven van een grensoverschrijdende impuls in de leefomgevingkwaliteit. In een tweede atelier is de haalbaarheid van de oplossingen getoetst, via het selecteren van criteria en doelstellingen die aansluiten bij beleid. Bestuurders toetsen de plannen en nemen het gedachtegoed verder mee.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.