Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 317704
Title Stadsranden; rood én groen; een inrichtingsconcept ontwikkeld aan de hand van de noordelijke Randstad
Author(s) Eijk, S.C.H.J. van; Rozendaal, W.J.B.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 593) - 122
Department(s) Ecologie en Ruimte
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) stedelijke planning - stadsrandgebieden - landgebruiksplanning - groene zones - ruimtelijke variatie - infrastructuur - nederland - ruimtelijke ordening - stadsrand - Noord-Holland - Randstad - Amsterdam - Haarlem - urban planning - urban hinterland - land use planning - green belts - spatial variation - infrastructure - netherlands
Categories Physical Planning (General) / Urban Plans
Abstract Op het raakvlak van stad en land bevindt zich een gebied waarin vele, zowel rode als groene, processen een rol spelen. Binnen het huidige voorgestelde beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, in de vorm van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening enhet concept stedelijke netwerken, wordt echter geen aandacht besteed aan hoe vorm zou moeten worden gegeven aan dit gebied. Een uitwerking van het beleid op een laag schaalniveau ontbreekt. Hoe zou de stadsrand vorm gegeven kunnen worden om ruimtelijke kwaliteit, zoals deze tot doel gesteld wordt in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, te waarborgen of waar mogelijk te verbeteren? Een inrichtingsconcept stadsranden in dienst van de samenleving geeft hier een mogelijke oplossing voor.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.