Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 317727
Title Bosdynamiek in bosreservaat Het Leesten
Author(s) Clerkx, A.P.P.M.; Sanders, M.E.; Bijlsma, R.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 556) - 55
Department(s) Ecologie en Milieu
Ecologie en Ruimte
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) beschermde bossen - bosinventarisaties - bosecologie - vegetatie - nederland - gelderland - bosbouw - bosreservaat - Veluwe - reserved forests - forest inventories - forest ecology - vegetation - netherlands
Categories Forest Ecology
Abstract Bosreservaat Het Leesten bestaat uit douglassparrenbos, Japanselariksbos en grovedennenbos. Hier zijn in 2000 voor de tweede keer de bosstructuur en vegetatie opgenomen. Het douglassparrenbos is erg stabiel; er hebben zich weinig verschuivingen voorgedaan. In het lariksbos vindt veel ingroei van douglasspar en fijnspar plaats. In het grovedennenbos verjongen berk en lijsterbes goed. Hier breidt douglasspar zich plaatselijk sterk uit. Hoewel het bosreservaat in de tweede helft van de negentiende eeuw is bebost, wijzen verschillende soorten erop dat het bosreservaat deel heeft uitgemaakt van een oudboslandschap met stabiele overgangen van bos naar heide. In het hele reservaat komen oude wintereikenstrubben, zowel individueel als in groepen. Verspreid voorkomende populaties van dalkruid, witte klaverzuring, bleeksporig bosviooltje, mannetjesereprijs, adelaarsvaren en hengel wijzen op de aanwezigheid van ousboscomplexen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.