Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 317731
Title Quick scan transitie duurzame landbouw
Author(s) Spiertz, J.H.J.; Kolk, J.W.H. van der
Source Wageningen : Alterra (Reeks Milieuplanbureau 19) - 70
Department(s) ALTERRA Wageningen UR
Crop and Weed Ecology
PE&RC
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) landbouw - duurzaamheid (durability) - overheidsbeleid - doelstellingen - milieubeleid - natuurbescherming - beoordeling - nederland - gewasbescherming - mestproblematiek - milieu - natuur - nutriënten - agriculture - durability - government policy - objectives - environmental policy - nature conservation - assessment - netherlands
Categories Agricultural Policy
Abstract Ter voorbereiding van de uitvoeringsagenda 'Transitie Duurzame Landbouw' is een quick-scan uitgevoerd naar de samenhang en consistentie van doelstellingen voor Duurzame Landbouw in diverse beleidsnota's. In dit rapport wordt een referentiekader geschetst voor duurzaamheid. Hiervoor worden zes landbouwdoeltypen gedefinieerd. Het rapport geeft verder een overzicht van de milieurandvoorwaarden voor een duurzame landbouw in 2030. Hieruit blijkt dat met name de doelstellingen ten aanzien van de ammoniak- en fosforemissies zeer bepalend zullen zijn voor de toekomstige ontwikkeling van de landbouw. Meer samenhang in doelen en normen tussen de verschillende milieuthema's zal nodig zijn om een duurzame landbouw te realiseren. Het beleid zal de transitie naar duurzame landbouw moeten faciliteren door het stimuleren van innovatie en het geven van gerichte economische prikkels.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.