Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 318975
Title Japanse oesters in het litorale gebied van de Oosterschelde in 2002
Author(s) Kater, B.J.; Baars, J.M.D.D.; Perdon, K.J.
Source IJmuiden : RIVO (RIVO rapport CO03/03) - 20
Department(s) RIVO Centrum voor Schelpdierenonderzoek
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) crassostrea virginica - oesters - schaaldieren - globale plaatsbepalingssystemen - oesterschelpen - oosterschelde - luchtfotointerpretatie - oysters - shellfish - global positioning systems - oyster shells - eastern scheldt - aerial photo interpretation
Categories Aquatic Ecology
Abstract In 2002 zijn litoraal liggende oesterbanken in de Oosterschelde geïnventariseerd. De nadruk heeft gelegen op het inlopen van oesterbanken met behulp van plaatsbepalingsapparatuur (GPS). Totaal is 263 ha oesterbank ingelopen. Dit bestand aangevuld met oude bestanden en bestanden gezien op luchtfoto’s levert een totaal oesterbankenoppervlak van 640 ha op. Aan de hand van de biomassa bepalingen uitgevoerd in 2000 en 2002 kon aan iedere bank een biomassa worden gekoppeld. Hieruit is een totale biomassa van 89 miljoen kg versgewicht in de Oosterschelde berekend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.