Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320097
Title Tussenrapportage Kwaliteit Verse Vis in de Keten
Author(s) Coomans, E.; Schelvis-Smit, A.A.M.; Luten, J.B.; Roest, J. van der; Verdenius, F.
Source IJmuiden : RIVO (RIVO rapport C010/03) - 62
Department(s) Netherlands Institute for Fisheries Research
AFSG Quality in Chains
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) visproducten - kwaliteit - veiligheid - voedselveiligheid - agro-industriële ketens - kennisoverdracht - kennissystemen - ecotoxicologie - fish products - quality - safety - food safety - agro-industrial chains - knowledge transfer - knowledge systems - ecotoxicology
Categories Food Quality and Safety / Environmental Toxicology, Ecotoxicology / Fisheries
Abstract In de verse vis keten van visser tot en met consument is behoefte aan inzicht in de kwaliteit en veiligheid van de visproducten. Dit inzicht kan worden verkregen door het uitwisselen van essentiële informatie tussen de betreffende schakels. De noodzaak voor deze informatie-vergaring en - uitwisseling wordt door de actoren in de keten onderschreven. Er zijn reeds initiatieven gestart en modellen ontwikkeld om deze wens gestalte te geven. Op Europees niveau is een tweetal Concerted Action projecten geïnitieerd genaamd Fish Quality Labelling and Monitoring (CA-FQLM) en TRACEFISH, waarbij diverse visonderzoeksinstituten en visketen actoren samenwerken over de invoering van traceerbare kwaliteitsindices van verse vis.Binnen deze inventarisatie ligt het accent op de vissoort schol (Pleuronectes platessa), één van de belangrijkste vissoorten voor de Nederlandse verse vis sector. De aldus vergaarde kennis en praktijkervaring kan ook gebruikt worden voor andere vissoorten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.