Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320191
Title Alternaria in peen bij de bron bestrijden
Author(s) Molhoek, W.M.L.; Köhl, J.
Source Ekoland 23 (2003)2. - ISSN 0926-9142 - p. 23 - 23.
Department(s) Biointeracties and Plant Health
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) penen - afwijkingen, planten - alternaria radicina - bewaarziekten - gewasbescherming - plantenziektebestrijding - schimmelbestrijding - plantenziekteverwekkende schimmels - zaadproductie - biologische bestrijding - antagonisten - schimmelantagonisten - organismen ingezet bij biologische bestrijding - biologische landbouw - carrots - plant disorders - storage disorders - plant protection - plant disease control - fungus control - plant pathogenic fungi - seed production - biological control - antagonists - fungal antagonists - biological control agents - organic farming
Categories Organic Farming / Biological Control of Diseases / Root and Tuber Crops / Plant and Crop Protection (General)
Abstract Zwarte-vlekkenziekte, vaak veroorzaakt door de schimmel Alternaria radicini, is een toenemend probleem in de bewaring van peen. De schimmel kan worden overgedragen via zaad. Onderzoek van PRI op proefvelden van Rijk Zwaan BV toonde aan dat biologische bestrijding tijdens de zaadteelt, door de bloem te behandelen met de antagonistische schimmel Ulocladium atrum, effectief kan zijn
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.