Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320493
Title Voeding en gezondheid - genetisch gemodificeerd voedsel
Author(s) Kuiper, H.A.; Kleter, G.A.; Kok, E.J.
Source Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 147 (2003)2. - ISSN 0028-2162 - p. 56 - 60.
Department(s) RIKILT - Business Unit Safety & Health
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2003
Keyword(s) genetische modificatie - gewassen - voedselgewassen - transgene planten - gezondheidsbevordering - voedselveiligheid - genetic engineering - crops - food crops - transgenic plants - health promotion - food safety
Categories Genetic Engineering / Food Quality and Safety
Abstract Tot nu toe hebben genetisch gemodificeerde gewassen alleen voordeel voor de landbouw. In de toekomst valt te verwachten dat deze gewassen zullen bijdragen tot een verbetering van de voedselkwaliteit en gezondheid. De voedselveiligheid wordt onderzocht door nieuwe en oude gewassen met elkaar te vergelijken en de verschillen toxicologisch en op voedingswaarde te testen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.