Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320600
Title Proef met de onderhoudsarme ontwatering in de kwelderwerken: "de Krekenproef"; evaluatie 1997-2002
Author(s) Duin, W.E. van; Dijkema, K.S.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 634) - 137
Department(s) Landscape Centre
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) drainage - oppervlaktedrainage - kweldergronden - overstroomde gronden - onderhoud - veldproeven - nederland - oevers - waddenzee - friesland - surface drainage - salt marsh soils - flooded land - maintenance - field tests - netherlands - shores - wadden sea
Categories Agrohydrology
Abstract Het ontwikkelingsperspectief voor de Waddenzee is onder meer gericht op vergroting van het areaal meer natuurlijke kwelders. In het kader van het beheer en onderhoud van de kwelderwerken langs de Friese en Groninger vastelandskust is ten oosten van deHolwerder veerdam in opdracht van Rijkswaterstaat, directie Noord-Nederland, de Krekenproef uitgevoerd. In het onderzoek is gekeken naar de mogelijkheden om het afwateringssysteem van de kwelderwerken zodanig aan te passen dat het beter vergelijkbaar is met dat van een natuurlijke kwelder. In deze eindrapportage wordt een overzicht gegeven van de achtergronden en de uitgangssituatie. Verder worden de resultaten besproken en wordt de proef geëvalueerd aan de hand van de gestelde randvoorwaarden met daaraan gekoppelde grenswaarden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.