Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320609
Title Kleine bossen in het landschap; geschiedenis, waarde en beheer
Author(s) Dort, K.W. van; Grashof-Bokdam, C.J.; Hees, A.F.M. van; Hommel, P.W.F.M.; Kalkhoven, J.T.R.; Schelhaas, M.J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 643) - 125
Department(s) Landscape Centre
Centre for Ecosystem Studies
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) bossen - hakhout - landschapsecologie - bosgebieden - geschiedenis - flora - fauna - bedrijfsvoering - nederland - cultuurlandschap - netwerken - historische ecologie - forests - coppice - landscape ecology - woodlands - history - management - netherlands - cultural landscape - networks - historical ecology
Categories Landscape Ecology / Plant Ecology / History (General)
Abstract In dit rapport wordt de ontstaansgeschiedenis van kleine bosjes in het landelijk gebied geschetst. Het betreft zowel hakhout, middenbos als opgaand bos. Kleine bosjes zijn een oud cultuurhistorisch verschijnsel. De vegetatiekundige waarde hangt vaak samen met de ouderdom. De kenmerkende fauna is sterk afhankelijk van de structuur van het bosje en de bosrand. De positie van de bosjes in de ruimte bepaalt of er sprake kan zijn van ecologische netwerken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.