Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320642
Title Gebiedsgerichte milieumaatregelen voor waterkwaliteit en natuur in reconstructiegebieden van Noord-Brabant
Author(s) Klok, C.; Römkens, P.F.A.M.; Naeff, H.S.D.; Arts, G.H.P.; Runhaar, J.; Diepen, C.A. van; Noij, I.G.A.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 635) - 118
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Soil Science Centre
Landscape Centre
Alterra - Centre for Water and Climate
Centre Geo-information
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) waterkwaliteit - verontreinigingsbeheersing - voedingsstoffen - stroomgebieden - ruimtelijke ordening - zandgronden - pesticiden - waterzuivering - natuurbescherming - bufferzones - reconstructie - noord-holland - water quality - pollution control - pesticides - nutrients - water treatment - watersheds - sandy soils - physical planning - nature conservation - buffer zones - reconstruction
Categories Rural Plans / Water Quality
Abstract In Noord-Brabant is de waterkwaliteit als gevolg van nutriënten, zware metalen en bestrijdingsmiddelen onvoldoende om land- en waternatuurdoelstellingen te realiseren. In het kader van de Reconstructie kunnen inrichtingsmaatregelen worden getroffen die de waterkwaliteit verbeteren. Een quick-scanmethode is ontwikkeld om inrichtingsmaatregelen op deelstroomgebiedsniveau in kaart te brengen. Deze methode berust op het bijeenbrengen van relevante kaartbeelden, die door deskundigen worden beoordeeld. De effectiviteit van bufferstroken en zuiveringsmoerassen op nutriënten in het oppervlaktewater is nader bepaald.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.