Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320670
Title Bodemkundige aspecten van bevloeiing als herstelmaatregel voor verzuurde beekdalgraslanden in de Plateaux en Zijdebrug
Author(s) Kemmers, R.H.; Delft, S.P.J. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 585) - 61
Department(s) Soil Science Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) oppervlakte-irrigatie - bodemeigenschappen - graslanden - verzuring - bodemchemie - beekdalen - ijzer - pyriet - fosfaat - ecologisch herstel - zuid-holland - kempen - surface irrigation - soil properties - grasslands - acidification - soil chemistry - brook valleys - iron - pyrites - phosphate - ecological restoration
Categories Soil Chemistry / Nature Management (General)
Abstract In de natuurgebieden Zijdebrug (Zuid-Holland) en de Plateaux (Noord-Brabant) zijn vloeivelden al langere tijd operationeel ter bestrijding van verzuring van schraalgraslanden. De bodemkundige toestand van bevloeide en onbevloeide percelen is vergeleken door beschrijvingen van het humusprofiel en chemische analyses van de vaste en vloeibare fase van de bodem. Met het chemische evenwichtsmodel ECOSAT konden geen effecten van bevloeiing op de basen- en fosfaattoestand worden vastgesteld. In bevloeide enonbevloeide percelen bevatten gronden voldoende ijzeroxiden om onder natte omstandigheden via reductie een hoge calciumverzadiging te realiseren. In vrijwel alle gevallen wordt ook pyriet aangetroffen in de bodem, waardoor extra alkaliniteit aanwezig is.Bevloeide en onbevloeide percelen vertonen geen verschil in de fosfaatbeschikbaarheid in de bodem. Bij overmaat van ijzer ten opzichte van sulfaat is de kans op eutrofiëring door bevloeiing gering.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.