Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 320672
Title Verkenning vrijkomende agrarische bebouwing en groen wonen; wonen in een schuur, mag dat?
Author(s) Blom, G.E.; Groot, R.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 676) - 56
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) huisvesting - huisvesting op het platteland - nederland - ruimtelijke ordening - landbouwbedrijfsgebouwen - plattelandsontwikkeling - plattelandsplanning - bedrijfsbeëindiging in de landbouw - housing - rural housing - netherlands - physical planning - farm closures - farm buildings - rural development - rural planning
Categories Physical Planning (General) / Housing (General)
Abstract De Verkenning vrijkomende agrarische bebouwing en groen wonen is een onderzoek in het kader van het onderzoeksproject Groen wonen van Alterra in opdracht van de ministeries van LNV en VROM. In dit rapport worden de doorwerking en de resultaten van hetrijksbeleid voor functieverandering van vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied in het provinciaal beleid onderzocht door middel van interviews. Daarnaast zijn ook de mogelijkheden voor groen wonen verkend. Ten slotte zijn aanbevelingen voorvervolgonderzoek geformuleerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.