Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 321218
Title Modellering van landgebruikverandering en fosfaat in SMART2 en SUMO2, ten bate van de verbetering van de modellering in de Natuurplanner
Author(s) Wamelink, G.W.W.; Mol-Dijkstra, J.P.; Dobben, H.F. van; Kros, J.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 710) - 73
Department(s) Landscape Centre
Soil Science Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) bodemchemie - fosfaten - uitspoelen - landgebruik - natuurbescherming - modellen - soil chemistry - phosphates - leaching - land use - nature conservation - models
Categories Soil Chemistry
Abstract Er wordt steeds meer landbouwgrond uit productie genomen voor natuurontwikkeling. De mogelijkheden voor natuurontwikkeling kunnen worden beperkt door (over)bemesting in het verleden. Het is daarom wenselijk om mogelijke beheersmaatregelen te verkennendoor middel van modelstudie. Bij het RIVM wordt de Natuurplanner hiervoor gebruikt met als centrale modellen SMART2 en SUMO. Om de mogelijkheden voor natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden te simuleren zijn de modellen SMART2 en SUMO aangepast.In SMART2 is hiertoe de organischestofdynamiek aangepast en beide modellen zijn uitgebreid met de fosfaathuishouding. Uit eerste vergelijkingen met metingen in het veld, een chronosequentie in Oost-Groningen en het bosvitaliteitsmeetnet, en met de literatuur blijkt dat de gemodelleerde fosfaatconcentraties in het bodemvocht en fosfaatgehaltes in de vegetatie in de juiste orde van grootte liggen, maar dat nadere parameterisatie noodzakelijk is voordat de modellen in deze vorm ingezet worden in Natuurverkenningen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.