Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 321231
Title Zorgnetwerk in ontwikkeling; regionale aanpak voor nieuwe netwerken gericht op zorgactiviteiten in de regio Deventer Olst-Wijhe
Author(s) Schuler, Y.D.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 726) - 86
Department(s) WING ProcesConsultancy
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) plattelandsontwikkeling - landbouw - gezondheidszorg - gehandicapten - patiënten - nederland - gelderland - sociale zorg - zorgboerderijen - netwerken - salland - rural development - agriculture - health care - people with disabilities - patients - netherlands - social care - social care farms - networks
Categories Rural Development / Medicine (General) / Agriculture (General)
Abstract De regio Deventer - Olst-Wijhe biedt perspectieven voor het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden (nieuwe netwerken) op het gebied van zorgactiviteiten. Hiervoor kunnen gerichte activiteiten opgepakt worden die een verbinding maken tussen regionale gebiedsontwikkeling, groenontwikkeling en nieuwe economische ontwikkelingen die het landelijke gebied en de vernieuwing in de landbouw ondersteunen. Het onderzoek geeft informatie over de huidige ontwikkelingen in het gebied Deventer - Olst-Wijhe en schetst de mogelijkheid om de groene zone te benutten als onderlegger van een zorgzone. Deze zorgzone kan een eerste stap worden in een bredere gebiedsontwikkeling, waarin ook andere activiteiten de regio gaan versterken.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.