Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 321232
Title Bodemkundig archeologisch onderzoek Blauwe Sluis; een verkennend bodemkundig-archeologisch onderzoek op een huisperceel gelegen aan de Sluissestraat 18 in Appeltern
Author(s) Pleijter, M.; Vroon, H.R.J.; Exaltus, R.P.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 731) - 41
Department(s) Soil Science Centre
Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) archeologie - bodemkarteringen - geologie - nederland - kaarten - gelderland - land van maas en waal - archaeology - soil surveys - geology - maps - netherlands
Categories Archaeology / Geology (General)
Abstract Op het huisperceel aan de Sluissestraat 18 in Appeltern staat momenteel een aantal kippenschuren, die de eigenaar wil laten verbouwen tot een rijstal met een paardenbak. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. Voorsorterend op het Verdrag van Valleta heeft de provincie Gelderland als voorwaarde voor het toekennen van de bestemmingsplanwijziging gesteld dat aanvullend archeologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. Dit onderzoek behelst het inventariseren van reeds bekende archeologische informatie uit verschillenden bronnen, zoals het IKAW, ARCHIS en van amateurarcheologen. Met behulp van bodemkundige gegevens en aanvullend veldonderzoek is een gebiedsvisie opgesteld aan de hand van karakteristieke landschapseenheden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.