Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 321308
Title Beschrijving Nederlandse visserij in de Noordzee, EEZ en het Nederlandse kustgebied ten behoeve van Natuurbalans 2003
Author(s) Verver, S.W.; Grift, R.E.; Quirijns, F.J.
Source IJmuiden : RIVO (RIVO Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek nr.: C040/03) - 21
Department(s) RIVO Biologie en Ecologie
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) demersale visserij - demersale vissen - pelagische visserij - boomkorvisserij - demersal fisheries - demersal fishes - pelagic fishery - beam trawling
Categories Fisheries
Abstract De Nederlandse demersale visserij richt zich met name op schol, tong, kabeljauw en wijting en heeft als belangrijke bijvangstsoorten tarbot en griet. Het aandeel van de Nederlandse visserij in de totale aanlandingen van de Noordzee bedraagt voor schol gemiddeld 52% op jaarbasis. Nederland heeft een groot aandeel in de tongvisserij en levert zo’n 90% van de totale aanlandingen van tong. Het Nederlands aandeel in de rondvis aanlandingen is beduidend lager. Gemiddeld bedragen de Nederlandse aanlandingen aan kabeljauw zo’n 13% en voor wijting 19% van de totale internationale aanlandingen. Voor de Nederlandse demersale visserij speelt de Exclusieve Economische Zone (EEZ) een belangrijke rol.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.