Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 321928
Title Directive breve pour la collection des estomacs de poisson en mer, edition francais
Author(s) Hofstede, R. ter
Source IJmuiden : RIVO (Internal RIVO report 03.016) - 20
Department(s) RIVO Biologie en Ecologie
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) sardinella - sardines - sardina pilchardus - makrelen - scomber scombrus - carangidae - pelagische visserij - visserij - visbestand - bemonsteren - europese unie - mauritanië - mackerels - pelagic fishery - fisheries - fishery resources - sampling - european union - mauritania
Categories Fishery Resources and Management
Abstract Deze handleiding dient als leidraad voor medewerkers aan het maagbemonstering programma aan boord van Europese pelagische trawlers in Mauritanië waarvan de visserij gericht is op kleine pelagische soorten zoals sardinella, makreel, horsmakreel en sardien. Het maagbemonstering programma is gestart in maart 2002 en maakt onderdeel uit van het samenwerkingsproject ‘Petits Pelagiques’ tussen het Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) en het Mauritaanse Instituut voor Oceanografisch en Visserij Onderzoek (IMROP). Dit project is begin 1998 gestart en is bedoeld om de Mauritaanse kennis ten aanzien van onderzoek aan pelagische visbestanden te versterken, waarbij de nadruk ligt op de doelsoort Sardinella aurita. De handleiding beschrijft de methodiek voor het bemonsteren van vismagen op zee, speciaal ontwikkelt voor het werk in Mauritanië, waarbij de aandacht met name gericht is op potentiële predatoren van Sardinella aurita.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.