Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 321932
Title Het belang van migratie voor de visstand in de Maas
Author(s) Winter, H.V.; Buijse, T.
Source Natuurhistorisch Maandblad 92 (2003)10. - ISSN 0028-1107 - p. 243 - 248.
Department(s) RIVO Biologie en Ecologie
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) zoetwatervissen - migratie - rivieren - watersystemen - visbestand - nederland - visstand - maas - freshwater fishes - migration - rivers - water systems - fishery resources - netherlands - fish stocks - river meuse
Categories Aquatic Ecology
Abstract In het Nederlandse deel van de Maas komen nagenoeg alle oorspronkelijke vissoorten voor, zelfs soorten die over lange afstanden migreren, zoals Zeeprik (Petromyzon marinus) en Zeeforel (Salmo trutta). Deze restpopulaties zijn een belangrijke basis voor ecologisch herstel. Door de sterk doorgevoerde normalisatie en de waterkwaliteit wordt de visstand echter sterk gedomineerd door niet specifieke soorten, zoals Blankvoorn (Rutius rutilus), Brasem (Abramis brama) en Snoekbaars (Sander lucioperca). De vijf vispassages lijken voor alle soorten en grootteklassen passeerbaar, maar er is geen zicht op het rendement. De inzichten in regionale migratie tussen Maas en haar zijrivieren en beken ontbreken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.