Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 321971
Title Aantallen eidereenden in en rond het Waddengebied in de winter van 2002/2003
Author(s) Jong, M.L. de; Ens, B.J.; Kats, R.K.H.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 794) - 35
Department(s) Landscape Centre
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) zeevogels - eenden - inventarisaties - monitoring - mossels - winter - nederland - waddenzee - sea birds - ducks - inventories - mussels - netherlands - wadden sea
Categories Aves
Abstract Dit rapport beschrijft het resultaat van vliegtuigtellingen die in november 2002 en januari en februari 2003 werden gehouden om de aantallen en de verspreiding vast te stellen van de in Nederland overwinterende eidereenden Somateria mollissima. Alleende Voordelta werd niet geteld. Tijdens de drie tellingen werden respectievelijk 158 377, 101 940 en 63 896 eidereenden geteld. Op basis van een vergelijking van deze en eerdere telresultaten met die van het RIKZ en vanaf een boot wordt aannemelijk gemaakt dat de telresultaten van de vliegtuigtellingen voldoende betrouwbaar zijn. Ook de verspreiding van de eenden wordt beschreven. De voorspelling dat als gevolg van het goede bestand sublittorale mosselen van halfwas formaat er weer veel eidereenden in dewestelijke Waddenzee zouden moeten zitten, wordt bevestigd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.