Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 322067
Title Praktijktest antifouling op touwen
Author(s) Kamermans, P.; Gool, A.C.M. van; Perdon, K.J.
Source IJmuiden : RIVO (RIVO rapport C049/03) - 12
Department(s) RIVO Centrum voor Schelpdierenonderzoek
IMARES Delta
Publication type Research report
Publication year 2003
Keyword(s) vistuig - netten - aangroeiwerende middelen - vezels - proeven - fishing gear - nets - antifouling agents - fibres - trials
Categories Fishing Technology
Abstract In een bassin op het RIVO is een praktijktest van 6 weken uitgevoerd ten behoeve van een kwantitatieve onderbouwing van de effectiviteit van antifouling op vezels voor viskooien. Er zijn twee typen antifouling (Netrex en Lago) en drie typen vezels getest. Gedurende de gehele proef vond geen aangroei op de netten plaats. Dit kan betekenen dat beide antifoulings even goed werken, of dat het bassin niet geschikt is voor het verkrijgen van aangroei. Omdat wel aangroei werd gevonden op de wanden en op ander materiaal in het bassin lijkt de eerste conclusie het meest waarschijnlijk. Netrex antifouling lijkt sterker uit te logen dan Lago antifouling.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.