Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 322097
Title Eisen uit EU-richtlijnen en mogelijkheden met vismonitoring in de Oosterschelde
Author(s) Deerenberg, C.M.
Source IJmuiden : RIVO (RIVO rapport C064/03) - 15
Department(s) RIVO Biologie en Ecologie
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) vis - vissen - aquatische ecosystemen - monitoring - eu regelingen - oosterschelde - fish - fishes - aquatic ecosystems - eu regulations - eastern scheldt
Categories Aquaculture and Fisheries (General)
Abstract Om in de toekomst de monitoringsactiviteiten voor vis in de Oosterschelde zoveel mogelijk aan te laten sluiten op eisen van de belangrijkste beleidskaders (o.a. EU Kaderrichtlijn Water en EU Habitatrichtlijn) is een workshop georganiseerd met afgevaardigden van alle instanties die vismonitoringen in de Oosterschelde uitvoeren of hebben uitgevoerd (NIOO-CEMO, Bureau Waardenburg, Stichting Anemoon, Aquasense, RIVO), met RIKZ-afgevaardigden, die zich met de implementatie van de verschillende EU-richtlijnen bezighouden, en met een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat Directie Zeeland, de beheerder van de Oosterschelde. De centrale vraag van de georganiseerde workshop was hoe invulling te geven voor de Oosterschelde aan de eisen gesteld in de EU Kaderrichtlijn Water en de EU Habitatrichtlijn (en Vogelrichtlijn).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.