Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 322452
Title Voorkomen beter dan wieden. Onkruiddruk is te verminderen door preventieve maatregelen
Author(s) Weide, R.Y. van der; Bleeker, P.O.; Lotz, L.A.P.
Source Ekoland 23 (2003)3. - ISSN 0926-9142 - p. 8 - 9.
Department(s) PPO Arable Farming, Multifunctional Agriculture and Field Production of Vegetables
Team Schimmels, Onkruiden en Plagen
Agrosystems
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) onkruidbestrijding - onkruiden - mechanische methoden - biologische landbouw - cultuurmethoden - zaaibedbereiding - zaaien - planten - grondbewerking - preventie - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - mechanische bestrijding - weed control - weeds - mechanical methods - organic farming - cultural methods - seedbed preparation - sowing - plants - tillage - prevention - cultural control - mechanical control
Categories Weed Control / Organic Farming
Abstract Het artikel geeft een overzicht van diverse mogelijkheden voor preventie in de onkruidbestrijding. De volgende aspecten worden beschreven: - Invoer van onkruidzaad met machines, zaaizaad en mest - Goede vruchtopvolging en kerende grondbewerking, evenals een goede onkruidbestrijding in maaigewassen (incl handmatige bestrijding), op veel bedrijven wordt hier te weinig aandacht aan besteed - Planten ipv zaaien: er kan sneller met mechanische bestrijding worden begonnen maar planten is over het algemeen wel veel duurder dan zaaien - Vals zaaibed voor late gewassen - Aanpassing plantafstanden, rijafstanden en zaaitijdstip - Mengteelten, positieve ervaring is opgedaan met combinatie van prei en bleekselderij. Sleutelwoorden: PPO-agv, akkerbouw, tuinbouw, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, groenteteelt, bladplanten, vollegrondsgroenten, geintegreerde teelt, duurzame teelt, peen, prei, spruitkool
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.