Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 322541
Title Het uitdunnen en verzaaien van kokkelbestanden met een hoge dichtheid in de Westerschelde in het najaar van 2002
Author(s) Kesteloo-Hendrikse, J.J.
Source IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) C061/03) - 20
Department(s) Netherlands Institute for Fisheries Research
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) kokkels - kokkelteelt - experimenten - westerschelde - clams - clam culture - experiments - western scheldt
Categories Cultured Shellfish and Crustaceans
Abstract In zeer dichte kokkelbanken blijkt ruimte een beperkende factor te zijn. Als de kokkels gaan groeien kan een groot deel van het bestand uit de grond gewerkt worden. Deze kokkels spoelen weg of sterven. Daarnaast blijkt de groei van de kokkels die overleven vaak geringer te zijn dan van kokkels in vergelijkbare gebieden met lagere dichtheden. Het is waarschijnlijk dat hoge dichtheden de groei belemmeren door verhoogde voedselcompetitie. Om deze redenen ligt het voor de hand deze gebieden uit te dunnen en de opgeviste kokkels over te brengen naar een voor kokkels geschikte locatie met een lage kokkeldichtheid. Daar tegenover staat dat het verzaaien extra sterfte onder de kokkels veroorzaakt, het breken van kokkelschelpen tijdens het vissen, blootstelling aan predatoren en stroming vlak na het verzaaien.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.