Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 322546
Title Programma Wettelijke Onderzoek Taken Visserijonderzoek DLO-programma 406 werkplan 2004
Author(s) Beek, F.A. van
Source IJmuiden : RIVO (CVO rapport / Stichting DLO, Centrum voor Visserijonderzoek (CVO) 03.024) - 58
Department(s) RIVO Biologie en Ecologie
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) visserij - onderzoeksinstituten - fisheries - research institutes
Categories Fisheries
Abstract In het DLO-programma 406: “Wettelijke Onderzoek Taken Visserijonderzoek” worden een aantal taken uitgevoerd die betrekking hebben op de visserij. Het programma omvat een aantal uiteenlopende on-derzoeksonderwerpen, met als belangrijkste gezamenlijk element “een vereist zijn op grond van eni-gerlei wettelijke regeling” en een daaruit voortvloeiende langjarige looptijd. Het programma bestrijkt de periode 2002-2005 en is een voortzetting van de DLO programma’s 212 (1994-1997) en 339 (1998-2001).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.