Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 324931
Title Melkrobot en stierkeus. Voor bedrijven met een automatisch melksysteem nauwelijks aanleiding om andere stier te kiezen
Author(s) Mulder, H.A.; Groen, A.F.; Jong, G.; Bijma, P.
Source Veeteelt 20 (2003)9. - ISSN 0168-7565 - p. 62 - 64.
Department(s) Animal Breeding and Genetics
WIAS
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) melkveehouderij - melkvee - dierveredeling - stieren (bulls) - selectie - melkmachines - robots - agrarische bedrijfsvoering - fokwaarde - rangordening - melken - melkveestieren - dairy farming - dairy cattle - animal breeding - bulls - dairy bulls - selection - breeding value - ranking - milking - milking machines - farm management
Categories Cattle / Farm Buildings and Installations
Abstract Door introductie van de melkrobot verandert de leefomgeving van de veestapel. Een denkbaar gevolg is dat dochters van bepaalde stieren beter tot hun recht zullen komen op robotbedrijven dan op niet-robotbedrijven. In een studie is onderzocht of er rangordeverschillen ontstaan in fokwaarde tussen stieren voor melk-, vet- en eiwitproductie als gevolg van een verschil in melksysteem
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.