Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 325386
Title Verkassen? : studie naar de betekenis van Tuinderij Groenland voor de 'Duivenvoorde Corridor' in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Voorschoten
Author(s) Bruin, J. de
Source Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 187) - ISBN 9067546798 - 62
Department(s) Science Shop
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) alternatieve landbouw - regionale planning - tuinbouw - zuid-holland - glastuinbouw - ecologische hoofdstructuur - alternative farming - regional planning - horticulture - greenhouse horticulture - ecological network
Categories Regional Plans / Nature Management (General)
Abstract Dit rapport is een advies voor Tuinderij Groenland, een biologische tuinderij gelegen tussen Voorschoten en Leidschendam. In dit gebied hebben provincie en gemeente plannen een ecologische verbindingszone te ontwikkelen: de Duivenvoorde corridor. Concluderend kan gesteld worden dat het mogelijk is om Tuinderij Groenland te laten passen binnen de door de overheid gemaakte plannen voor de Duivenvoorde corridor.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.