Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 32609
Title Natuur als inzet - het debat tussen landbouw en natuurbescherming in maatschappelijke context.
Author(s) Koppen, K. van
Source In: Hooglanders in de lage landen. Agrarisch natuurbeheer versus natuurontwikkeling. Beelden, visies en standpunten / de Bruijn, A., - p. 3 - 15.
Department(s) Vakgroep Sociologie
WIMEK
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 1996
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.