Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 327671
Title De rol van de internationale handel in wilde planten bij het beheer van botanische diversiteit ten behoeve van de tuinbouw
Author(s) Bogers, R.J.
Source In: Hooggeschatte promotor! : opstellen van enkele van zijn oud-promovendi ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. K.R. Libbenga als hoogleraar in de algemene plantkunde aan de Universiteit Leiden / Bogers, R.J., [S.l.] : S.n. - ISBN 9067546844 - p. 11 - 26.
Department(s) Wageningen UR Administration OfficeCorporate Staff
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2003
Abstract Het behoud van biologische diversiteit is om verschillende redenen van groot belang: aanwezigheid van genetische bronnen, veerkracht van ecosystemen, bron van inkomsten, cultureel erfgoed enz. De internationale handel in uit het wild afkomstige planten kan negatieve gevolgen hebben voor het behoud van biodiversiteit (verandering van habitats, introductie van "vreemde" soorten ["exoten"] die de oorspronkelijk aanwezige soorten verdringen, verdwijnen van wilde populaties). Nationale en internationale wetgeving is ontwikkeld teneinde wilde soorten en hun omgeving te beschermen en toegang en handel te reguleren; daarbij zijn vooral de Conventie aangaande Biologische Diversiteit (CBD) en de Conventie betreffende de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten (CITES) van wereldwijde betekenis. Een aantal voorbeelden maakt duidelijk dat het veelal heel goed mogelijk is botanische bronnen op een duurzame wijze te gebruiken voor de tuinbouw
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.