Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 327857
Title Beleidsmeetnet verdroging Noord-Brabant
Author(s) Geujen, C.; Stuurman, R.; Runhaar, J.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 36 (2003)17. - ISSN 0166-8439 - p. 31 - 33.
Department(s) Alterra - Centre for Water and Climate
ALTERRA Wageningen UR
Publication type Article in professional journal
Publication year 2003
Keyword(s) verdroging - monitoring - grondwaterstand - grondwaterstroming - waterkwaliteit - nederland - grondwaterspiegel - netwerken - noord-brabant - desiccation - water table - groundwater level - groundwater flow - water quality - netherlands - networks
Categories Geohydrology, Soil Hydrology
Abstract Het afgelopen jaar is door provincie, waterschappen, terreineigenaren en waterleidingmaatschappijen in Noord-Brabant gezamenlijk het beleidsmeetnet verdroging opgezet. De partijen maakten afspraken over de uitvoering van de monitoring. Met behulp van een verdrogingsmeetlat wordt de mate van verdroging aangegeven. Het vaststellen van verdroging is zeer complex. In elk gebied manifesteert verdroging zich weer op een andere manier, in het ene gebied zijn fluctuaties van de grondwaterstand bepalend, in het andere de waterkwaliteit. Om de mate van verdroging te analyseren en te kwantificeren is een methode ontwikkeld waarmee op een gestandaardiseerde manier verdrogingstoestand wordt bepaald
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.