Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 327944
Title Graadmeters voor de natuur
Author(s) Brink, B.J.E. ten; Strien, A.J. van; Reijnen, M.J.S.M.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 20 (2003)3. - ISSN 0169-6300 - p. 173 - 174.
Department(s) WOT Natuur & Milieu
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2003
Keyword(s) ecosystemen - vegetatie - fauna - monitoring - kwaliteitsnormen - nederland - ecosystems - vegetation - quality standards - netherlands
Categories Ecology (General)
Abstract Twee jaar geleden publiceerden wij in Landschap een voorstel voor vier graadmeters voor het landelijke natuurbeleid (Ten Brink et al, 2001): de Natuurwaarde, de EHS- doelrealisatie graadmeter, de Soortgroep Trend Index en de Rode Lijst Indicator. Daarop zijn reacties gekomen van Wamelink (2002), Musters et al (2002), Vermaat et al (2003) en - meer zijdelings - Barendregt en Dagevos (2003). We gaan hier in op enkele hoofdpunten van de kritiek.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.