Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 328402
Title Reconstructie van het areaal litorale mosselbanken in de Waddenzee in de periode najaar 1994 - voorjaar 2002
Author(s) Steenbergen, J.; Stralen, M.R. van; Baars, J.M.D.D.; Bult, T.P.
Source IJmuiden : RIVO (Rapport / Nederlands Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) BV C076/03) - 36
Department(s) RIVO Centrum voor Schelpdierenonderzoek
Publication type Scientific report
Publication year 2003
Keyword(s) mossels - voedsel - arenaria (vogels) - schaal- en schelpdierenvisserij - inventarisaties - mussels - food - arenaria (birds) - shellfish fisheries - inventories
Categories Fishery Resources and Management / Crustacea
Abstract Mosselbanken zijn belangrijk als biotoop en als bron van voedsel voor vogels. Het beleid voor de schelpdiervisserij is daarom onder meer gericht op de ontwikkeling van droogvallende mosselbanken in de Waddenzee, met als beleidsdoel 2000-4000 ha (stabiele) mosselbanken (LNV, 1993, 1999). Mosselbanken zijn belangrijk als biotoop en als bron van voedsel voor vogels. Het beleid voor de schelpdiervisserij is daarom onder meer gericht op de ontwikkeling van droogvallende mosselbanken in de Waddenzee, met als beleidsdoel 2000-4000 ha (stabiele) mosselbanken (LNV, 1993, 1999).Door het onopgemerkt verloren gaan van banken in de winter leveren de gereconstrueerde arealen leveren alle waarschijnlijkheid nog steeds een onderschatting van het historisch areaal mosselbanken. Een evaluatie daarvan is op basis van de beschikbare gegevens mogelijk en wordt aanbevolen. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan zou besloten kunnen worden om met name de karteringen in het najaar uit te breiden en daarmee het verlies van mosselbanken in de winter beter in beeld te brengen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.