Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 330722
Title Energiebewuste bedrijfsvoering op een melkveebedrijf : resultaten en ervaringen van 4 jaar onderzoek op de Waiboerhoeve 1982 - 1986 = Energy conscious farm management on a dairy farm : results and experien[c]es of 4 years of investigation at the Waiboerhoeve 1982 - 1986
Author(s) Bruins, W.J.
Source Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 112) - 71
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Research report
Publication year 1988
Keyword(s) melkvee - melkveehouderij - economie - energie - energiebehoud - energiebeleid - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfssystemen - landbouwbedrijven - nederland - probleemanalyse - dairy cattle - dairy farming - economics - energy - energy conservation - energy policy - farm management - farming systems - farms - netherlands - problem analysis
Categories Farm Management
Abstract Op het bedrijf werd via aangepaste bedrijfsvoering aandacht geschonken aan 2 punten. Ten eerste werd het gebruik van krachtvoer en kunstmeststikstof beperkt door inpassing van voederbieten in het rantsoen, het gelijktijdig verstrekken van voordroogkuil en snijmais en een goed beweidingssysteem, waardoor met ca. 1100 kg krachtvoer per koe toch een melkproduktie van 6000 kg per koe per jaar kon worden bereikt. Ten tweede werd het gebruik van fossiele energie teruggedrongen m.b.v. een windmolen en warmtepompen By optimalizing the ration of dairy cows it was possible to reduce the concentrate ration with 1100 kg per cow at a production level of 6000 kg of milk per year. Secondly a windmill and heat pumps further reduced the energy use on the experimental farm
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.