Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331073
Title Ammoniakemissie bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer voor vleeskalkoenen
Author(s) Veldkamp, T.
Source Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 53) - 38
Department(s) Praktijkonderzoek Pluimveehouderij "Het Spelderholt"
Publication type Book aimed at a professional audience
Publication year 1996
Keyword(s) luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vloeren - roostervloeren - pluimveehokken - stallen - kalkoenen - vervluchtiging - air pollution - ammonia - emission - floors - grid floors - poultry housing - stalls - turkeys - volatilization
Categories Animal Housing, Management and Care / Farm Buildings and Installations
Abstract Voor de kalkoenenhouderij is nagegaan hoeveel ammoniak gereduceerd kan worden door aanpassing van het huisvestingssysteem. In twee ronden is hiervoor de ammoniakemissie bij de gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer voor vleeskalkoenen gemeten. De gedeeltelijk verhoogde strooiselvloer was aangebracht op 25% van het vloeroppervlak. In een winter- en een zomerkoppel zijn metingen verricht bij zowel kalkoenhanen als -hennen.De ammoniakemissie in de opfokperiode (0 tot circa 4 weken leeftijd) was laag. Over deze periode was de ammoniakemissie in de winter 0,48 g per opgehokt dier en in de zomer 0,59 g. In de zomer is 141 g per opgehokt dier per ronde geëmitteerd en in de winter was dit 115 g. De ammoniakemissie is in de zomer hoger dan in de winter. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door een combinatie van de hogere temperatuur en een hoger ventilatiedebiet in de zomer. De gemiddelde ammoniakemissie per opgehokt dier per ronde is 128 g. en per opgehokt dier per dag 0,98 g. De werke
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.