Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331363
Title Effect van verschillende oogstmachines en melasse op de kwaliteit van slecht voorgedroogd kuilvoer = Effect of different harvesting machines and molasses on the quality of wilted silage : resultaten van twee jaar onderzoek met gras met een droge-stofgehalte 200-300 g/kg op de Regionale Onderzoek Centra De Vlierd, Aver Heino, Bosma Zathe en Cranendonck 1985 - 1986
Author(s) Schooten, H. van; Corporaal, J.; Spoelstra, S.F.
Source Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Rapport / Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij P.R. 118) - 54
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Research report
Publication year 1989
Keyword(s) kuilvoer - voer - oogstmachines - suikerindustrie - bijproducten - vloeibare voedering - silage - feeds - harvesters - sugar industry - byproducts - liquid feeding
Categories Feed Composition and Quality
Abstract Doel van het onderzoek was het effect te bepalen van verschillende oogstmachines, al dan niet in combinatie met het gebruik van melasse, op de kuilkwaliteit en op 't aantal sporen van boterzuurbacterien. Bij de proeven werd gras met 20-30 % droge stof ingekuild. Het inkuilen gebeurde met opraapwagens, opraapsnijwagens, opraapdoseerwagens en hakselaars. De melasse werd in een aparte werkgang over de wiers toegevoegd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.