Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 331465
Title Toegepast onderzoek naar duurzame melkveehouderij
Author(s) Anonymous,
Source Lelystad : Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij enPaardenhouderij (Themaboek 15) - 125 p.
Department(s) Research Institute for Cattle, Sheep and Horse Husbandry
Publication type Scientific book or proceedings (editor)
Publication year 1995
Abstract In 1970 werd het Proefstation voor de Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij (PR) opgericht en vestigde zich enkele jaren later in Lelystad. Het proefbedrijf de Waiboerhoeve was 10 jaar eerder gebouwd in Millingen aan de Rijn in het oosten van ons land. In 1970 werd de Waiboerhoeve verplaatst naar Lelystad en dien-de als het proefbedrijf van het PR. In 1995 vieren we het 25jarig bestaan van het PR en het 35jarig bestaan van de Waiboerhoeve. Diverse activiteiten worden in dit kader ontplooid. Een grote jubileumdag vond plaats op 28 september. Begin juni werd een internationaal symposium over Duurzame Veehouderij gehouden. Het praktijkonderzoek heeft veel werk op het gebied van de duurzame veehouderij verricht. Op het symposium werden recente studies over de milieuaanpak en de inpassing van natuur op het melkveehouderijbedrijf gepresenteerd. Ook veehouders en collega-onderzoekers uit binnen- en buitenland leverden bijdragen over hun benadering van duurzame veehouderij. Duurzame vormen van landgebruik en veehouderij zijn dezer dagen belangrijke thema’s in Europa. De verhalen van het symposium zijn samengevat in deze publicatie. PR en Waiboerhoeve zijn onderdeel van het Praktijkonderzoek Rundveehouderij, Schapenhouderij en Paardenhouderij, waartoe ook vijf regionale proefbedrijven behoren, dit zijn Regionaal Onderzoek Centrum (ROC) Bosma-Zathe, ROC Aver-Heino, ROC Zegveld, ROC Cranendonck en het proefbedrijf voor melkveehouderij en milieu, de Marke. Het exploitatietekort wordt op 50/50 basis gedeeld door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en het Landbouwschap. Het onderzoek en de experimenten hebben een praktische inslag. Veel bezoekers nemen kennis van het praktijkonderzoek op de proefbedrijven. Jaarlijks komen meer dan 40.000 personen op excursie op de gezamenlijke proefbedrijven. Wij hopen dat dit boekwerk bijdraagt tot een gezonde en duurzame melkveehouderijsector in ons land.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.