Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 332180
Title Ruwecelstofrijke voeders voor zeugen: effect op reproductie en gedrag
Author(s) Peet-Schwering, C.M.C. van der
Source Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Praktijkrapport. Varkens 10) - 24
Department(s) Research Institute for Animal Husbandry
Publication type Research report
Publication year 2002
Keyword(s) zeugen - varkensvoeding - voer - ruwvoer (roughage) - polysacchariden - zetmeel - zwangerschap - lactatie - diergedrag - abnormaal gedrag - dierenwelzijn - voortplantingsvermogen - sows - pig feeding - feeds - roughage - polysaccharides - starch - pregnancy - lactation - animal behaviour - abnormal behaviour - animal welfare - reproductive performance
Categories Feed Composition and Quality
Abstract Op het Praktijkcentrum Rosmalen is onderzoek gedaan naar het effect van het verstrekken van voeders met een hoog zetmeelgehalte of een hoog gehalte aan verteerbare overige organische stof (= VOOS) tijdens de dracht, lactatie of dracht en lactatie op de ontwikkeling van gewicht en spekdikte en reproductieresultaten bij zeugen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.